Friday, 3 August 2012

MAKLUMAT PROGRAM LATIHAN KHIMAT NEGARA (PLKN)

Semua orang tahu kan pasal Program Latihan khidmat Negara atau lebih senonim dengan PLKN .. Kami yakin ramai remaja yang tidak mahu terlibat dalam program ini dan apa mereka tersenarai dalam senarai pelatih PLKN mereka mula rasa risau .. bagi remaja lelaki risau akan rambut meraka yang akan di botakan dan bagi remaja perempuan mereka risau akan kegelapan kulit mukan mereka selepas pulang dari PLKN tersebut .. tetapi ada juga segelintir remaja yang teringin sangat pergi PLKN tetapi nama mereka tidak tersenarai dlam senarai pelatih PLKN dan salah sorangnya ialah kami sendiri ...


Kami sebenarnya ada sedikit maklumat tentang PLKN ni ..


PENDEKATAN PLKN
PLKN ini dilaksanakan selama 3 bulan di kem
~Ia direka supaya menjadi sesuatu yang menyeronokkan,berfaedah dan akan menjadi kenangan sepanjang masa kepada para pelatih.
~Tidak bersifat penderaan tatapi mengenakan hukuman untuk mengajar.
~Menekan proses pembelajarab yang menarik minat serta berbentuk 'experiental learning' iaitu belajar secara amali.
~Mengutamakan semanagat muhibah dalam semua aktiviti yang dijalankan.

OBJEKTIF PLKN
PLKN bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut
~Menyemarakkan semangat patriorisme.
~Melahirkan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri.
~Membentuk perwatakan positif menerusi penerapan nilai-nilai murni.
~Memupuk perpaduan kaum serta intergrasi nasional.
~Menimbulkan keprihatinan untuk berjasa kepada masyarakat dan menanam semangat kesukarelaan.

KONSEP PLKN
Teras PLKN adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin, bersemangat waja,berkeyakinan diri,setia kepada negara,sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negara ini.

PLKN adalah unik kerana dilaksanakan secara ala Malaysia bagi mencapai keperluan negara.

MODUL FIZIKAL
Modula Fizikal diolah untuk membina kemahiran da ketahanan mental,emosi,spiritual dan fizikal para peserta PLKN.secara khususnya,latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dikalagaan wira-wirawati,serta mempertingkatkan kekuatan mentel bagi tujuan hidup(survival),daya kepimpinan,disiplian,keyakinan diri,kemahiran beherja dalam satu pasukan serta semanagat setiakawan.

Elemen-elemen latihan Modul Fizikal adalah seperti berikut:
*Aktiviti Tali Tinggi seperti 'flying fox','abseiling' dan lain-lain.
*Aktiviti Tali Rendah seperti 'spiderweb','tension travers' dan lain-lain.
*Sukan kreativiti seperti 'hole in one','punctured drum' dan lain-lain.
*Kembara halangan seperti 'wire grating','monkey rack',tembok 12 kaki dan lain-lain.
*Aktiviti air seperti berkayak dan kenu(mungkin mulai tahun 2013 aktivit air tidak lagi di lalukan di sungai atau tasik kerana pihak PLKN telah menyediakan kolam sendiri)
*Aktiviti baca peta dan navigasi malam 'jungle survival'.
*Aktiviti darat seperti kawad dan tempur tanpa senjata.
*Aktiviti pertolongan cemas
*Latihan pendedahan pengendalian senjata.

MODULA PEMBINAAN KARAKTER
Bertujuan untuk membentuk perwatakan positif dan ciri-ciri kepimpinsn melalui penerapan nilai-nilai murni.

Kandungan Modul Pembinaan Karakter ialah:
*Pembinaan Diri.
*Diri dengan Orang Lain.

Di bawah 'Pembinaan Diri', ianya menjurus kepada:
>Penerokaan diri untuk mengenalpasti diri sendiri.
>Memperkayakan kekuataan diri
>Penerapan nila-nilai merni yang sejagat.

Di bawah 'Diri Dengan Orang Lain',ianya menjurus kepada:
>Perhubugan individu di dalam kumpulan.
>Kemahiran bekerja sebagai satu kumpulan.
>Cara bertindak sebagai pemimpin dalam satu kumpulan.
>Mengatasi masalah dalam kumpulan.

MODUL KENEGARAAN
Bertujuan memupuk semangat patriotik dan cinta kepada negara.
Kandungan Latihan Modul Kenegaraan adalah seperti berikut:

TANAH AIR - Untuk mengenal negara dan memupuk perasaan kasih sayang serta cinta kepada tahan 
                       air.

KERAJAAN - Memahami Sistem Pentadbiran Negara.

RAKYAT - Menyedari kepentinganmperpaduan kaum dan rakyat sebagai sumber pembangunan dan 
                  kemajuan kebebasan negara.

KEDAULATAN - Menyedari kepentingan memelihara dan mempertahankan kebebasan negara.

CABARAN - Menyedari cabaran dan ancaman yang datang dari dalam dan luar negara

MODUL KHIDMAT KOMUNITI
Bertujuan untuk menyemai dan memupuk semangat  kesukarelaan generasi muda melalui aktiviti-aktiviti berikut:

-Kerajinan

-Khidmat sosial

-Alam sekitar

-Membina ddan membaik pullih kemudahan awam

-Pemulihan dan pemeliharaan alam sekitar

-Penempatan di jabatan/agensi kerajaan

PENANGGUHAN/PEMBAHARUAN PENANGGUHAN
Beradasarkan kepada Seksyen 20 Akta Latihan Khidmat Negara,prinsip dan keadaan yang dipakai dan diambil kira bagi memberi atau memperbaharui permohonan penangguhan seseorang pelatih yang terpilih untuk menjalanin Program Latihan Khidmat Negara adalah seperti berikut:-

a)Sama ada orang itu akan menduduki suatu peperiksaan utama dalam tahun yang mana dia dikehendaki menjalani Latihan Khidmat Negara.

b)Sama ada orang itu sedang meneruskan pengajiannya dalam tempoh yang dikehendaki menjalani Latihan Khidmat Negara.

c)Apa-apa keadaan lain yang boleh menimbulkan kesusahanyang luar biasa pada orang tersebut jika dia menjalani Latihan Khidmat Negara.

PENGECUALIAN
Walaupun PLKN ini diwajibkan kepada mereka yang terpilih untuk mrnyertainya namun berdasarkan Sub-seksyen 4(1) Akta Latihan Khidmat Negaa 2003,permohonan pengecualian boleh diluluskan sekiranya pelatih yang terpilih berada di dalam tempoh kategori orang yang berikut:-

a)Orang yang bercelaru mental di bawah Ordinan Kecelaruan Mental 1952[Ord.31/1952], pesakit mental di bawah Ordinan Kesihatan Mental (Sarawak) 196[Ord.Sarawak 16/1961] atau orang gila di bawah Ordinan Orang Gila (Sabah) 1951 [Bab 74 Sabah].

b)Orang yang telah diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan mengalami kecatatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Latihan Khidmat Negara.

c)Orang yang mengalami hukuman pemenjaraan.

d)Orang yang menjalani tahanan di bawah mana-mana undang-undang yang pada masa ini berkuatkuaasa yang berhubungan dengan tahanan pencegahan.

e)Orang yang menjalani rawatan dan pemulihan atau yang menjalani jagaan lanjutan di bawah Akta Penagih Dadah(Rawatan dan Pemulihan)1983 [Akta283].

f)Orang yang menjalani tahanan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001[Akta 612].

g)Orang yang diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan menghidapi penyakit yang boleh membawa maut.

h)Orang yang telah diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan menhidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988[Akta 342]

i)Orang yang mengikuti program sepenuh masa di Institusi Angkatan Tentera Malaysia,Jabatan Polis Diraja Malaysia,Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia

j)Wanita yang mempunyai anak kandung.

k)Orang yang mengikuti program sepenuh masa di Institusi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

NOTA- Bagi remaja yang tidak tersenarai tetapi berminat untuk serta dalam PLKN,mereka boleh memohon untuk menjadi pelatih 'SUKARELA'.Permohonan adalah atas  kerelaan calon pelatih sendiri dan bukan atas paksaan mana-mana pihak.

0 comments:

Post a Comment

Friday, 3 August 2012

MAKLUMAT PROGRAM LATIHAN KHIMAT NEGARA (PLKN)

Posted by ieka at 21:29
Semua orang tahu kan pasal Program Latihan khidmat Negara atau lebih senonim dengan PLKN .. Kami yakin ramai remaja yang tidak mahu terlibat dalam program ini dan apa mereka tersenarai dalam senarai pelatih PLKN mereka mula rasa risau .. bagi remaja lelaki risau akan rambut meraka yang akan di botakan dan bagi remaja perempuan mereka risau akan kegelapan kulit mukan mereka selepas pulang dari PLKN tersebut .. tetapi ada juga segelintir remaja yang teringin sangat pergi PLKN tetapi nama mereka tidak tersenarai dlam senarai pelatih PLKN dan salah sorangnya ialah kami sendiri ...

Kami sebenarnya ada sedikit maklumat tentang PLKN ni ..


PENDEKATAN PLKN
PLKN ini dilaksanakan selama 3 bulan di kem
~Ia direka supaya menjadi sesuatu yang menyeronokkan,berfaedah dan akan menjadi kenangan sepanjang masa kepada para pelatih.
~Tidak bersifat penderaan tatapi mengenakan hukuman untuk mengajar.
~Menekan proses pembelajarab yang menarik minat serta berbentuk 'experiental learning' iaitu belajar secara amali.
~Mengutamakan semanagat muhibah dalam semua aktiviti yang dijalankan.

OBJEKTIF PLKN
PLKN bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut
~Menyemarakkan semangat patriorisme.
~Melahirkan generasi muda yang cergas serta penuh keyakinan diri.
~Membentuk perwatakan positif menerusi penerapan nilai-nilai murni.
~Memupuk perpaduan kaum serta intergrasi nasional.
~Menimbulkan keprihatinan untuk berjasa kepada masyarakat dan menanam semangat kesukarelaan.

KONSEP PLKN
Teras PLKN adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin, bersemangat waja,berkeyakinan diri,setia kepada negara,sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negara ini.

PLKN adalah unik kerana dilaksanakan secara ala Malaysia bagi mencapai keperluan negara.

MODUL FIZIKAL
Modula Fizikal diolah untuk membina kemahiran da ketahanan mental,emosi,spiritual dan fizikal para peserta PLKN.secara khususnya,latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dikalagaan wira-wirawati,serta mempertingkatkan kekuatan mentel bagi tujuan hidup(survival),daya kepimpinan,disiplian,keyakinan diri,kemahiran beherja dalam satu pasukan serta semanagat setiakawan.

Elemen-elemen latihan Modul Fizikal adalah seperti berikut:
*Aktiviti Tali Tinggi seperti 'flying fox','abseiling' dan lain-lain.
*Aktiviti Tali Rendah seperti 'spiderweb','tension travers' dan lain-lain.
*Sukan kreativiti seperti 'hole in one','punctured drum' dan lain-lain.
*Kembara halangan seperti 'wire grating','monkey rack',tembok 12 kaki dan lain-lain.
*Aktiviti air seperti berkayak dan kenu(mungkin mulai tahun 2013 aktivit air tidak lagi di lalukan di sungai atau tasik kerana pihak PLKN telah menyediakan kolam sendiri)
*Aktiviti baca peta dan navigasi malam 'jungle survival'.
*Aktiviti darat seperti kawad dan tempur tanpa senjata.
*Aktiviti pertolongan cemas
*Latihan pendedahan pengendalian senjata.

MODULA PEMBINAAN KARAKTER
Bertujuan untuk membentuk perwatakan positif dan ciri-ciri kepimpinsn melalui penerapan nilai-nilai murni.

Kandungan Modul Pembinaan Karakter ialah:
*Pembinaan Diri.
*Diri dengan Orang Lain.

Di bawah 'Pembinaan Diri', ianya menjurus kepada:
>Penerokaan diri untuk mengenalpasti diri sendiri.
>Memperkayakan kekuataan diri
>Penerapan nila-nilai merni yang sejagat.

Di bawah 'Diri Dengan Orang Lain',ianya menjurus kepada:
>Perhubugan individu di dalam kumpulan.
>Kemahiran bekerja sebagai satu kumpulan.
>Cara bertindak sebagai pemimpin dalam satu kumpulan.
>Mengatasi masalah dalam kumpulan.

MODUL KENEGARAAN
Bertujuan memupuk semangat patriotik dan cinta kepada negara.
Kandungan Latihan Modul Kenegaraan adalah seperti berikut:

TANAH AIR - Untuk mengenal negara dan memupuk perasaan kasih sayang serta cinta kepada tahan 
                       air.

KERAJAAN - Memahami Sistem Pentadbiran Negara.

RAKYAT - Menyedari kepentinganmperpaduan kaum dan rakyat sebagai sumber pembangunan dan 
                  kemajuan kebebasan negara.

KEDAULATAN - Menyedari kepentingan memelihara dan mempertahankan kebebasan negara.

CABARAN - Menyedari cabaran dan ancaman yang datang dari dalam dan luar negara

MODUL KHIDMAT KOMUNITI
Bertujuan untuk menyemai dan memupuk semangat  kesukarelaan generasi muda melalui aktiviti-aktiviti berikut:

-Kerajinan

-Khidmat sosial

-Alam sekitar

-Membina ddan membaik pullih kemudahan awam

-Pemulihan dan pemeliharaan alam sekitar

-Penempatan di jabatan/agensi kerajaan

PENANGGUHAN/PEMBAHARUAN PENANGGUHAN
Beradasarkan kepada Seksyen 20 Akta Latihan Khidmat Negara,prinsip dan keadaan yang dipakai dan diambil kira bagi memberi atau memperbaharui permohonan penangguhan seseorang pelatih yang terpilih untuk menjalanin Program Latihan Khidmat Negara adalah seperti berikut:-

a)Sama ada orang itu akan menduduki suatu peperiksaan utama dalam tahun yang mana dia dikehendaki menjalani Latihan Khidmat Negara.

b)Sama ada orang itu sedang meneruskan pengajiannya dalam tempoh yang dikehendaki menjalani Latihan Khidmat Negara.

c)Apa-apa keadaan lain yang boleh menimbulkan kesusahanyang luar biasa pada orang tersebut jika dia menjalani Latihan Khidmat Negara.

PENGECUALIAN
Walaupun PLKN ini diwajibkan kepada mereka yang terpilih untuk mrnyertainya namun berdasarkan Sub-seksyen 4(1) Akta Latihan Khidmat Negaa 2003,permohonan pengecualian boleh diluluskan sekiranya pelatih yang terpilih berada di dalam tempoh kategori orang yang berikut:-

a)Orang yang bercelaru mental di bawah Ordinan Kecelaruan Mental 1952[Ord.31/1952], pesakit mental di bawah Ordinan Kesihatan Mental (Sarawak) 196[Ord.Sarawak 16/1961] atau orang gila di bawah Ordinan Orang Gila (Sabah) 1951 [Bab 74 Sabah].

b)Orang yang telah diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan mengalami kecatatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Latihan Khidmat Negara.

c)Orang yang mengalami hukuman pemenjaraan.

d)Orang yang menjalani tahanan di bawah mana-mana undang-undang yang pada masa ini berkuatkuaasa yang berhubungan dengan tahanan pencegahan.

e)Orang yang menjalani rawatan dan pemulihan atau yang menjalani jagaan lanjutan di bawah Akta Penagih Dadah(Rawatan dan Pemulihan)1983 [Akta283].

f)Orang yang menjalani tahanan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001[Akta 612].

g)Orang yang diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan menghidapi penyakit yang boleh membawa maut.

h)Orang yang telah diperakaukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan menhidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988[Akta 342]

i)Orang yang mengikuti program sepenuh masa di Institusi Angkatan Tentera Malaysia,Jabatan Polis Diraja Malaysia,Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia

j)Wanita yang mempunyai anak kandung.

k)Orang yang mengikuti program sepenuh masa di Institusi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

NOTA- Bagi remaja yang tidak tersenarai tetapi berminat untuk serta dalam PLKN,mereka boleh memohon untuk menjadi pelatih 'SUKARELA'.Permohonan adalah atas  kerelaan calon pelatih sendiri dan bukan atas paksaan mana-mana pihak.

0 comments on "MAKLUMAT PROGRAM LATIHAN KHIMAT NEGARA (PLKN)"

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates